Záverečný účet

Záverečný účet za rok 2021 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

Rozpočtové hospodárenie za rok 2021 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 29,2 mil. Eur, pričom celkové príjmy dosiahli sumu 426,5 mil. Eur a celkové výdavky sumu  397,3 mil. Eur. Návrh záverečného účtu je v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 26.05.2022 uznesením č. 1235/2022 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2021.


Záverečný účet za rok 2020

Rozpočtové hospodárenie za  rok 2020 vrátane finančných operácií skončilo  prebytkom v objeme 45,1 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli sumu 450,2 mil. eur a výdavky sumu 405,1 mil. eur. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po  prerokovaní materiálu dňa 24.06.2021 uznesením č. 870 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2020.

 


Záverečný účet za rok 2019

Rozpočtové hospodárenie za  rok 2019 vrátane finančných operácií skončilo  prebytkom v objeme 23,0 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli sumu 368,7 mil. eur a výdavky sumu 345,7 mil. eur. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po  prerokovaní materiálu dňa 25.06.2020 uznesením č. 482/2020 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2019.

 


Záverečný účet za rok 2018

Rozpočtové hospodárenie za rok 2018 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 32,0 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 339,4 mil. eur a výdavky 307,4 mil. eur. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 30.5.2019 uznesením č. 170/2019 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 a hodnotiacu správu za rok 2018.


Záverečný účet za rok 2017

Rozpočtové hospodárenie za rok 2017 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 12,2 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 298,7 mil. eur a výdavky 286,5 mil. eur. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 14/2018 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 a hodnotiacu správu za rok 2017.


Záverečný účet za rok 2016

Rozpočtové hospodárenie za rok 2016 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 26,1 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 299,0 mil. eur a výdavky 272,9 mil. eur. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 29.6.2017 uznesením č. 884/2017 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 a hodnotiacu správu za rok 2016.


Záverečný účet za rok 2015

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 7,3 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 350,2 mil. eur a výdavky 342,9 mil. eur. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 29.6. - 30.6. 2016 uznesením č. 525/2016 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 a hodnotiacu správu za rok 2015.


Záverečný účet a hodnotiaca správa za rok 2014

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014 obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Rozpočtové hospodárenie za rok 2014 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 1,1 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 312,7 mil. eur a výdavky 311,6 mil. eur. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 25. júna 2015 uznesením č. 196/2015 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 a hodnotiacu správu za rok 2014.


Návrh záverečného účtu za rok 2013

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Rozpočtové hospodárenie za rok 2013 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 3,1 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 230,1 mil. eur a výdavky 227,0 mil. eur. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu.


Návrh záverečného účtu za rok 2012

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Rozpočtové hospodárenie za rok 2012 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 2,1 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 211,1 mil. eur a výdavky 209,0 mil. eur. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu.


Návrh záverečného účtu za rok 2011

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Rozpočtové hospodárenie za rok 2011 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 3,8 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 278,5 mil. eur a výdavky 274,7 mil. eur. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu.


Návrh záverečného účtu za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 4,4 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 274,9 mil. eur a výdavky 270,5 mil. eur. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu.


Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet každoročne schvaľuje Mestské zastupiteľstvo a pred schválením musí byť zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli Magistrátu Bratislavy


Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislava 2008

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet každoročne schvaľuje Mestské zastupiteľstvo a pred schválením musí byť zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli Magistrátu Bratislavy.