Zimná údržba

Ako sme pripravení na zimu

Na zimnú údržbu sa mesto pripravuje celý rok. Nejde len o odhŕňanie a posypy, keď už sneží. Počas roka je potrebné aplikovať protišmykové povrchy priechodov a adheznejšie povrchy kritických úsekov ciest, inštalovať senzory, ktoré dispečingu poskytnú aktuálne dáta o poveternostných podmienkach a stave ciest, zabezpečiť potrebnú techniku a personál a nastaviť ZIMNÝ OPERAČNÝ PLÁN 2021/22.

Každý rok prinášame vylepšenia, ktoré nám pomáhajú stále lepšie zvládať nepriaznivé počasie v meste. Počas rokov 2019 a 2020 sme zabezpečili viac techniky a personálu na údržbu chodníkov, kvalitné zimné pneumatiky pre MHD, nepretržité odhŕňanie kritických kopcovitých úsekov, fungujúci mestský dispečing, efektívnejšie rozdelenie rajónov pre sypače, zapojenie Komunálneho podniku Bratislavy do zimnej údržby v Ružinove, Novom Meste, Rači a Vajnoroch, kvalitnejšie dáta z nových senzorov pre mestský dispečing, ktorý zadáva pokyny na zásahy v teréne. Mimoriadne dôležitá bola aj spolupráca s obyvateľkami a obyvateľmi mesta, ktorí nám svoje podnety na odhŕňanie neprejazdných komunikácií hlásili na horúcu linku zimnej údržby, ktorá fungovala minulý rok a bude aj tento.

Na zimnú sezónu 2021/22 sme pripravili ďalšie vylepšenia. Kopcovité úseky sa počas sneženia stávajú najkritickejšími, nakoľko vozidlá MHD aj so zimnými pneumatikami mali problém zvládnuť výjazd do kopca aj pri slabom snežení. Na kopcovité úseky sme preto v operačnom pláne vyčlenili ďalšie sypače, ktoré budú v prípade potreby  úseky ošetrovať nepretržite. Na týchto úsekoch bude pripravený aj inertný materiál, ktorý síce sneh a ľad netopí, ale pomáha s trakciou pri rozjazde do kopca.

 

Pri výmene povrchu vozovky na Molecovej, ktorá obsluhuje sídlisko Dlhé diely sme pre MHD vozidla použili špeciálny asfalt s drsnejšou štruktúrou a lepšími adhéznymi vlastnosťami. Na viacerých nikách zastávok MHD v kopcoch testujeme špeciálny protišmykový povrch Tyregrip. Zabezpečili sme ešte viac techniky a personálu na časovo náročnú údržbu chodníkov, osadili nové senzory, aby dispečing vedel ešte efektívnejšie zadávať výjazdy, prepojili kamery z vozidiel, dispečing MHD a Mestskej polície s dispečingom zimnej údržby, nakoľko práve vodiči verejnej dopravy a mestskí policajti sú často prví, ktorí evidujú zhoršujúce sa lokálne podmienky, a v spolupráci s Dopravným podnikom sme nastavili intenzívnejšiu údržbu zastávok MHD.

Cieľom zimnej údržby je zmierňovanie dopadov nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií v meste. Počas výdatného sneženia nie je reálne očakávať suché cesty a chodníky. Robíme ale všetko preto, aby tieto komunikácie boli v rámci možností, čo najbezpečnejšie a dopady nepriaznivého počasia na fungovanie mesta, čo najmiernejšie. V praxi to znamená podľa predpovede počasia preventívne ošetrenie povrchov pred snežením alebo poľadovicou, priebežné odhŕňanie a posyp ciest a chodníkov počas sneženia a následne, čo najrýchlejšie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti komunikácii v správe mesta po ukončení sneženia. 


Pri nepriaznivom zimnom počasí je pohyb po meste vždy zhoršený, preto vás prosíme, aby ste boli trpezliví – ako chodci, tak vodiči.  Zimnou údržbou vieme dopady zimy zmierňovať, ale nie ich úplne eliminovať. Naše mesto ale musí fungovať aj v takýchto podmienkach, keď nasneží alebo je poľadovica, a tak robíme stále viac pre to, aby sme dopady zimy čo najviac zmiernili  a urobíme preto maximum aj tento rok. Opäť uvítame spoluprácu s obyvateľkami a obyvateľmi. Aj pri najlepšie nastavenom operačnom pláne sa lokálne podmienky môžu rýchlo meniť a Vaše podnety z terénu nám pomôžu ešte lepšie zvládnuť aj túto zimu.

SPOLU TO ZVLÁDNEME.


Zlepšenia zimnej údržby

Efektívnejšie odhŕňanie chodníkov: Aj túto sezónu zimnú údržbu na komunikáciách a aj časti chodníkov mesta zabezpečuje zmluvný dodávateľ A.I.I. Technické služby. Komunálny podnik Bratislava spolu so zazmluvnenými mestskými časťami vypomáhajú na čistení chodníkov v správe magistrátu. So strojmi a potrebnou technikou pracovníci vyrážajú do terénu operatívne podľa riadenia dispečingu, ktorý čerpá informácie nielen z dát SHMÚ, ale aj 7 meteostaníc v rôznych častiach Bratislavy, ktoré vyhodnocujú vývoj počasia na najbližších 6, 12 a 24 hodín priamo v lokalite, kde sú umiestnené. 

Na chodníky je túto zimu vyčlenených dohromady až 165 ručných pracovníkov a 62 kusov malej techniky. Okrem 66 ručných pracovníkov a 15 ks malej techniky od zmluvného dodávateľa A.I.I., sa vo zvýšenej intenzite do odhŕňania chodníkov túto zimu opätovne zapojí až 65 pracovníkov mestského komunálneho podniku so svojou strojovou technikou (23 ks), ktorí budú odhŕňať chodníky v Ružinove, Novom Meste, Rači a vo Vajnoroch.  S odhŕňaním chodníkov budú mestu pomáhať aj zazmluvnené mestské časti s 24 kusmi techniky s pluhom a 34 ručnými pracovníkmi. 

Pojazdné stroje – multikáry, ktoré stihnú za rovnaký čas odhrnúť 60x viac plôch ako ruční pracovníci, sú pre rýchlu zimnú údržbu chodníkov kľúčové.

 

 

Prioritizácia komunikácií na prednostné odhŕňanie: Operačný plán zimnej údržby 2020/21 bol doplnený o prioritizáciu komunikácií, ktoré sa budú odhŕňať prednostne. Ide najmä o komunikácie, kde premávajú hlavné ťahy liniek MHD. Sypačom bude možné pohybovať sa v pruhoch pre autobusy.

Posyp, či už preventívny alebo likvidačný, realizuje dodávateľ na základe pokynu dispečingu hlavného mesta, ktorý pokyny vydáva na základe predpovede poveternostných podmienok a následne operatívne v závislosti od potreby. Presné postupy, lehoty a technické požiadavky sú definované v Operačnom pláne zimnej údržby. 

Prioritu majú vždy najvyťaženejšie úseky - kopcovité terény, mostné konštrukcie, nemocnice, školy a iné vysoko frekventované oblasti. Počas tejto zimnej sezóny bude zimnú údržbu na cestných komunikáciách mesta zabezpečovať zmluvný dodávateľ A.I.I. Technické služby so 44 kusmi veľkých sypačov s pluhom nad 4 tony.

 

 

 

 

 


 

 

Kvalitnejšie dáta pre mestský dispečing: Okrem SHMÚ, ktorý vydáva všeobecné predpovede pre celú Bratislavu, budú naši dispečeri pracovať s dátami a údajmi zo 7 meteostaníc. Ide o senzorické zariadenia, ktoré sú umiestnené na rôznych strategických miestach mesta a podávajú podrobnejšie a najmä aktuálne informácie v danom čase ohľadne teploty a poveternostných podmienok, čím môže byť plánovanie zásahov rýchlejšie a efektívnejšie. Naši dispečeri absolvovali komunikačné školenie, aby sa komunikácia ešte viac zrýchlila a zefektívnila. Zároveň sme v rokovaní aj s NDS, ktorá vlastní sieť kvalitných meteostaníc. Organizáciu a riadenie zimnej údržby zabezpečujú nonstop v 12 hod. zmenách  dispečeri (1 riadiaci dispečer na centrále a 2 terénni dispečeri). 

Lepšie rozdelenie rajónov pre sypače: Na dlhšie úseky rajónov sme pridelili 2 sypače, aby bolo odhŕňanie efektívnejšie. Veľkosť rajónov, do ktorých je pre účely zimnej údržby rozdelená Bratislava, sme zmenili tak, aby sypače boli rovnomernejšie vyťažené. 

Vozidlá zimnej údržby pred očakávaným spádom snehu (44 ks nad 4 tony) budú v závislosti na predpovedi počasia v dostatočnom časovom predstihu rozmiestnené v depách na jednotlivých rajónoch, kde budú čakať na pokyn dispečera.

 


 

 

 

 

Nepretržité odhŕňanie kritických kopcovitých úsekov: Udržanie zjazdnosti kopcovitých ciest si počas sneženia vyžaduje oveľa väčšiu frekvenciu prejazdov techniky. Podobne ako minulý rok bude na kritické kopcovité úseky, ako napr. Kramáre, Pražská, Dlhé diely, Koliba, okrem sypačov určených pre jednotlivé rajóny pridelený aj pohotovostný sypač, ktorý si kopcovitý úsek “adoptuje” a bude ho po zadaní výjazdu odhŕňať nepretržite a systematicky až do odvolania.

 

Kvalitné zimné pneumatiky pre MHD: Častým dôvodom komplikácií a zdržovania premávky na kopcovitých úsekoch boli nevhodné pneumatiky na vozidlách MHD s nedostatočnou hĺbkou dezénu. Túto zimu majú všetky vozidlá MHD na hnacej náprave kvalitné pneumatiky so zimnou klasifikáciou, tzv. alpský symbol s minimálnou hĺbkou dezénu 5mm. V prípade potreby bude k dispozícii 1 extra havarijná čata s inertným materiálom, ktorý umožní vozidlám MHD dostať sa aj do ťažko  dostupných terénov, prípadne včas vyprostiť zapadnutý autobus MHD, aby neblokoval premávku.

Úprava povrchu vozovky – Molecova: Na tomto úseku došlo k výmene asfaltu za asfaltovú zmes, ktorá vykazuje vyšší model tuhosti, vďaka čomu je odolnejšia voči deformáciám t. j. vyjazďovaniu koľají. Zároveň vďaka živičnej obrusnej vrstve s hrubším kamenivom zabezpečuje lepšiu adhéziu v kopci, čím ovplyvňuje skrátenie  brzdnej dráhy a lepšiu priľnavosť pri stúpaní do kopca, čím sa povrch vozovky stáva bezpečnejším. Sekundárny pozitívny vplyv výraznejšej makroštruktúry asfaltovej zmesi sa prejavuje lepším odvádzaním zrážkovej vody z povrchu vozovky a vyššia medzerivosť vrstvy zas znižuje hlučnosť pri prechádzaní po komunikácii.

TYREGRIP v nikách zastávok MHD: Systém odoláva veľkému dopravnému zaťaženiu, ako vysoký súčiniteľ trenia zaistí maximálnu adhéziu – priľnavosť kolies k povrchu vozovky. Zvyšuje stabilitu vozidla a vďaka zvýšeniu drsnosti skracuje brzdnú dráhu.  Výrazne zvyšuje mikroštruktúru zaisťujúcu ostrosť povrchu, a makroštruktúru – drenážne vlastnosti vozovky a tak jednoznačne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a to elimináciou vzniku dopravných nehôd. V tejto sezóne systém testujeme prvýkrát. Je využitý v niektorých nikách zastávok MHD v kopcovitých úsekoch.


Výkon zimnej údržby v Bratislave zabezpečujú:

A.I.I. Technické služby

 • 44 kusov veľkých sypačov s pluhom nad 4t
 • 15 kusov menších sypačov s pluhom – „multikára“ do 4t
 • 22 dodávok s vodičom do 3,5t na rozvoz ručných pracovníkov
 • 66 ručných pracovníkov
 • 2 havarijné čaty v zložení 1 vodič a 3 ruční pracovníci (na odstraňovanie následkov dopravných nehôd)

Rozsah zimnej údržby:

- viac ako 4,6 mil. m² komunikácií (miestne komunikácie I.  a  II. triedy a prejazdné úseky ciest) 

- viac ako 156 000 m² chodníkov, námestí, lávok, nadchodov a schodísk

Komunálny podnik

 • 7 multikár
 • 4 ks Citymaster do 3,5t na odhŕňanie snehu a posyp chodníkov
 • 5 dodávok na rozvoz pracovníkov
 • 10 ks Tielburger
 • 2 mini traktory Kubota na nakladanie soli
 • 65 pracovníkov (z toho je 10 dohodárov)
 • 1 havarijná čata v zložení 1 vodič a 1 ručný pracovník

Rozsah zimnej údržby:

 - 209 418 m² chodníkov v Ružinove, Novom Meste, Rači a Vajnoroch

Zazmluvnené mestské časti

 • 24 kusov technicky s pluhom
 • 34 ručných pracovníkov

Rozsah zimnej údržby:

- 99 814 m² chodníkov v 8 mestských častiach (Záhorská Bystrica, Lamač, Devínska Nová Ves, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka, Jarovce, Rusovce)Mapa zimnej údržby

Na tejto mape nájdete všetky komunikácie v správe mesta, na ktorých vykonáva zimnú údržbu hlavné mesto Bratislava. Údržbu ostatných komunikácií spravidla zabezpečujú mestské časti alebo iné organizácie.

Prostredníctvom vrstiev si viete zobraziť alebo zmeniť informácie, ktoré sa vám ukazujú na mape. 

Tlačidlo vrstiev nájdete v pravom hornom rohu.


O ČOM JE ZIMNÁ ÚDRŽBA - Proces zimnej údržby

Úlohou zimnej údržby je MIERNIŤ následky zimy (sneh, ľad na komunikáciách) v rámci kapacít technických, ľudských a finančných. V praxi to znamená preventívne ošetrenie povrchov pred snežením alebo poľadovicou, priebežné zlepšovanie zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov počas sneženia a následne zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti všetkých komunikácii v správe mesta po ukončení sneženia.

Kým na cestách sa zlepšuje zjazdnosť všetkých jazdných pruhov, na chodníkoch sa z dôvodu technickej, ale najmä finančnej náročnosti zlepšuje ich schodnosť vytvorením aspoň 1 m širokého koridoru, nezávisle od celkovej šírky chodníku. Na námestiach sa zlepšuje schodnosť na 70 % plochy, pričom zvyšná plocha námestia slúži najmä na dočasné uskladnenie nazhŕňaného snehu. Cieľom zimnej údržby nie je zabezpečenie “suchého” povrchu, ale lepšej zjazdnosti a schodnosti počas sneženia a úplnej zjazdnosti a schodnosti čo najskôr po ukončení sneženia. Úlohou štábu zimnej služby je predvídať, vypracovať plán zásahu a včasne reagovať v predstihu.

Prečítajte si viac..ČO ROBÍ MESTO

Mesto Bratislava zabezpečuje zimnú údržbu iba na komunikáciách v správe mesta. Zimnú údržbu zvyšných komunikácií na území Bratislavy zabezpečujú najmä mestské časti (spravidla cesty III. a IV. triedy a priľahlé chodníky), Dopravný podnik a iné mestské a miestne organizácie, a súkromné subjekty v prípade komunikácií, ktoré neboli zverené do správy mesta alebo mestských častí. 

Hlavné mesto zabezpečuje zimnú údržbu na miestnych  komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy v celkovej  výmere viac ako 4,3 mil.  m2 a na chodníkoch,   námestiach, lávkach, schodiskách a parkoviskách vo výmere viac ako 568 tis.  m2 (výmery sú definované na šírku pochôdzného profilu 1 meter).

Počas tejto zimnej sezóny bude zimnú údržbu na komunikáciách a aj časti chodníkov mesta zabezpečovať zmluvný dodávateľ A.I.I. Technické služby, Komunálny podnik Bratislava spolu so zazmluvnenými mestskými časťami, ktorých čistenie tohto roku ešte viac zintenzívnime.  

Mesto vykonáva údržbu komunikácií v zime na základe Operačného plánu zimnej údržby 2020/21 s cieľom zmierňovať následky zimy a zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií a schodnosť verejných plôch.


HOTLINE LINKA pre zimnú údržbu

Vieme, ako vie potrápiť zima v Bratislave. Po chodníkovej novele, kedy mestu navyše pribudla zimná údržba chodníkov, sme túto linku zriadili kvôli efektívnejšiemu čisteniu chodníkov, kam môžete volať či zasielať svoje podnety na odhŕňanie neprejazdných komunikácií. Tento rok sme tu znova.

Vďaka nej sa podarilo vyriešiť minulý rok stovky občianskych podnetov, za ktoré ďakujeme. 

Horúca linka bude fungovať aj tento rok vždy pri mimoriadne  nepriaznivých poveternostných podmienkach (sneh, ľad), spravidla medzi 07:00 a 19:00. Verejnosť môže svoje podnety nahlasovať priamo na: 

Operátori horúcej linky budú podnety evidovať, prioritizovať a operatívne posielať na vybavenie na mestský dispečing alebo na dispečing mestských častí, v závislosti od správcu komunikácie. Na tejto linke vám zároveň radi poskytneme bližšie informácie k aktuálnemu stavu údržby, operačnému plánu a všetkému, čo so zimnou údržbou súvisí.

Keď je linka zimnej údržby mimo prevádzky, môžete svoje podnety posielať na: [email protected] • Pri chôdzi zvoľte vhodnú obuv a zvýšte svoju opatrnosť
 • Odhrňte, prosím, chodník pred svojím domom
 • Pretrvávajúce problémy nahláste na HOTLINE linku zimnej údržby
 • Pri parkovaní neblokujte chodník
 • Venujte zvýšenú pozornosť jazde autom
 • Pokiaľ nemusíte ísť autom, presadnite radšej do MHD
 • Pomôžte svojej mestskej časti
 • Staň sa členom mestskej dobrovoľníckej čaty rýchleho nasadenia

Prečítajte si viac..