Životné prostredie

Zaujíma nás Váš názor na lesy v okolí Bratislavy

Les plní širokú škálu rôznych funkcií, ktorých úžitky sú známe ako ekosystémové služby lesov.  Národné lesnícke centrum a Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene riešia projekt zameraný na návrh spôsobu financovania zmeny hospodárenia v lesoch s cieľom posilniť ochranu biodiverzity, vody, rekreáciu a zmierňovať dopady klimatickej zmeny viazaním skleníkových plynov (CO2). Viac o projekte a výsledkoch nájdete aj na internetovej stránke TestPESLes.

Prosíme, vyjadrite svoj názor na danú problematiku formou odpovedí na krátky dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/LesyBA.

Ďakujeme.