Zonácia Horského parku

Nie je park ako park - Horský park srdcom Bratislavy

„Horský park patrí k najhodnotnejším prírodným a krajinotvorným prvkom hlavného mesta, má nenahraditeľnú ekologickú hodnotu s významnou rekreačnou funkciou.”


Na jednej strane nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu. Na druhej strane stále väčšia túžba obyvateľov veľkých miest po prírode a po jej ochrane. O to viac v mestách, v ktorých samotnej scenérii je historicky zakomponovaný lesopark. K takýmto mestám patrí aj Bratislava.

Stáva sa aj v našom hlavnom meste trendom, že obyvatelia niektorých mestských častí, či lokalít stále viac zápasia o svoju zeleň, o jej zachovanie a zväčšenie plôch.
Minulý rok prekvapila verejnosť informácia agentúry Reuters, ktorá uviedla rebríček „najzelenších" miest" pre turistov (Green Cities Index), v ktorom sa na treťom mieste po Reykjavíku a novozélandskom Aucklande umiestnila slovenská metropola Bratislava. A aj keď sa mnohým Bratislavčanom zdá, že zelených plôch je v meste málo, treba si uvedomiť, že máloktorá európska metropola má tak blízko k prírode ako Bratislava. Práve tu zohráva chránený areál Horský park, umiestnený v srdci mesta, nesmiernu úlohu a dá sa mu prisúdiť, že je pľúcami Starého mesta. Veď mestská zeleň má podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pozitívny vplyv na zdravie a pomáha mestám lepšie sa prispôsobiť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Reguluje miestnu mikroklímu, zadržiava zrážkovú vodu a znižuje rýchlosť vetra.
Horský park patrí k najhodnotnejším prírodným a krajinotvorným prvkom hlavného mesta a pre územie Bratislavy má nenahraditeľnú ekologickú hodnotu s významnou rekreačnou funkciou. Aj preto si vyžaduje špeciálnu ochranu a starostlivosť.


Ako sa však dá zosúladiť neustále väčšia túžba obyvateľov po prírode, športovaní a rekreácii so starostlivosťou o chránené územie? Ešte predtým ako sa dostaneme k odpovediam a schválenému Programu starostlivosti o chránené územie Horský park na obdobie rokov 2019 – 2048, pozrime sa, čo sú jeho špecifiká a čím je výnimočný.