Zoznam pridelených bytov

Bratislavská samospráva zverejňuje základné informácie o pridelených obecných bytoch. Zverejnený zoznam obsahuje meno a priezvisko osoby, ktorá získala nájomný vzťah k obecnému bytu a tiež jeho veľkosť z hľadiska počtu izieb. Vedenie hlavného mesta SR verí, že tento krok prispeje k zvýšeniu verejnej kontroly a zapojeniu verejnosti do života v samospráve.